Izvēlies sava uzņēmuma nozari

Oversee sistēma ir veidota balstoties uz esošu uzņēmumu un organizāciju vajadzībām, kā arī ir ņemtas vērā nozaru specifikas.

Mežizstrāde
Lauksaimniecība
Pārtikas ražošana
Jahtu uzturēšana
Celtniecība

Oversee sistēmas ieviešanas ieguvumi

Ātra informācijas aprite

Pārvaldības un uzturēšanas izmaksu samazinājums

Darba produktivitātes uzlabošana

Darbinieku kompetenču novērtējums

Operatīvi pieņemti lēmumi

Precīzi un pieejami dati reāllaikā vienotā platformā

Oversee moduļi uzņēmuma resursu pārvaldīšanai

Soļi Oversee sistēmas ieviešanā

1. solis – Pieteikšanās konsultācijai

Katras veiksmīgas sadarbības pamatā ir pirmā saruna, kurā iepazīstinām ar Oversee sistēmu, tās risinājumiem un kā tie var uzlabot Jūsu uzņēmuma resursu pārvaldību.

2. solis – Sasniedzamā mērķa izvirzīšana

Definēsim mērķus un identificēsim darāmo darbu sarakstu, kā piemēram, uzņēmumā esošo procesu uzskaiti un to definēšanu, tāpat izvērtēsim digitalizācijas iespējas Jūsu uzņēmumā.

3. solis – Sistēmas ieviešana

Veicam sistēmas uzstādīšanu Jūsu izvirzīto mērķu sasniegšanai, nodrošinām konsultācijas un apmācības sistēmas lietotājiem. 

4. solis – Atgriezeniskā saite

Pēc sistēmas ieviešanas uzturam regulāru komunikāciju ar klientiem, nodrošinām konsultācijas un papildu apmācības, kā arī uzklausām ierosinājumus sistēmas pilnveidošanai.

Sadarbības partneri

Kontaktinformācija

SIA CatchSmart

Reģ.nr. 40103771258

PVN: LV40103771258

17th Street NW Suite 450 Washington, USA

Brīvības iela 197, Rīga, LV-1039, Latvija

E-pasts: info@theoversee.com

Ja ir papildu jautājumi vai vēlaties saņemt konsultāciju, norādiet savu kontaktinformāciju: