Blogs

Oversee komanda piedāvā risinājumu atkritumu apsaimniekošanai

Mums visiem ir vēlme un patīk uzturēties sakoptā un tīrā vidē. Arī CatchSmart ar komandu “Oversee“ šogad piedalījās starptautiskā un ikgadējā hakatonā “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības”, kurš norisinājās no 8. līdz 10. oktobrim.

«Climathon» ir EIT Climate-KIC projekts, kura mērķis ir palielināt izpratni par klimata pārmaiņām, izaicinājumiem, veicināt dzīvot “zaļāk“. Šogad «Climathon» ietvaros tiek meklēti risinājumi Latvijas pašvaldību izaicinājumiem, kas saistīti ar «Eiropas Zaļā kursa» izvirzītām prioritātēm un virzīšanos pretī zaļākām un viedākām pašvaldībām. Kopā pieteikti ir 14 izaicinājumi no septiņām pašvaldībām.

CatchSmart komanda “Oversee“ uzņēmās izstrādāt inovatīvu risinājumu Liepājas pašvaldības izvirzītajam izaicinājumam “llgtspējīga pārtikas aprite un atkritumu šķirošana”. Risinājumam ilgtermiņā jāpalīdz samazināt atkritumu daudzumu, īpaši liekās pārtikas ražošanas samazināšanu, pārtikas patēriņa paradumu maiņu.

Veicam aptauju par atkritumu šķirošanu

Lai izveidotu lietotājiem draudzīgu risinājumu, izveidojām nelielu aptauju par atkritumu šķirošanas paradumiem. Ļoti īsā laikā aptauju aizpildīja vairāk kā 100 cilvēku no dažādām vecuma grupām, un iegūtie dati komandai palīdzēja izveidot risinājumu, kas pilnvērtīgāk spēs uzlabot atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā.

No aptaujas dalībniekiem jau šobrīd aktīvi atkritumus šķiro 60%, bet 40% atkritumus izvēlās nešķirot, kaut gan vēlētos samazināt rēķinu par atkritumu izvešanu vai arī šobrīd nav pieejama iespēja šķirot.

Uz jautājumu “Kāpēc šķiro atkritumus?“ starp populārākajiem izvēles variantiem ir izvēlēti varianti “Rūpējos par dabu“, “Rūpējos par nākamajām paaudzēm“, “Vēlos samazināt atkritumu rēķinu“, kas nozīmē, ka ir vēlme būt ne tikai zaļākiem un dzīvot tīrākā, sakoptākā vidē šodien, bet arī nākamajām paaudzēm dot iespēju augt vēl tīrākā vidē.

Dalībniekiem, kuri jau šobrīd šķiro atkritumus, aptaujā tika iekļauts arī jautājums “Ko tu vēlētos uzzināt par saviem atkritumiem?“. 39% vēlētos uzzināt CO2 atkritumu samazinājumu noteiktā periodā, 25% noteikti vēlētos redzēt atkritumu svaru pa noteiktiem veidiem, 27% vēlētos uzzināt, cik liels ietaupījums būtu veicot atkritumu šķirošanu.

Kā galvenos atkritumu šķirošanas ieguvumus aptaujas dalībnieki uzskata un ir atzīmējuši rūpes par dabu, rūpes par tīru vidi nākamajām paaudzēm, zemāks CO2 izmešu apjoms un samazināts atkritumu izvešanas rēķins.

Apskatot iegūtos datus, varam secināt, ka sabiedrība ir ieinteresēta un gatava iesaistīties atkritumu samazināšanā, taču trūkst zināšanas, kā paradumu maiņa spētu ietekmēt apkārtējo vidi. Trūkst arī vienots un ērts risinājums saražoto atkritumu apsaimniekošanai. Nepietiekama ir arī informācija par šķirojamiem atkritumiem, to veidiem un kā pareizi šķirot.

Oversee komandas piedāvātais risinājums

Uz aptaujā iegūtajiem datiem, Oversee komandas piedāvātais risinājums ir interaktīva mājas lapa un mobilā aplikācija. Mājas lapā tiktu iekļauta gan vispārīgā informācija par atkritumu šķirošanu, to veidiem un pamācības, kā pareizi veikt atkritumu šķirošanu, gan arī interaktīvs kalkulators, kas uz norādīto atkritumu daudzumu aprēķina saražoto CO2 ietekmi uz dabu un kāds būtu iespējamais ietaupījums.

Mobilā lietotne būtu rīks iedzīvotājiem, kuri, izmantojot aplikāciju, spētu apskatīt datus par saviem atkritumiem, to veidiem un daudzumu, apskatīt rēķinus, veikt apmaksu, apskatīt līguma informāciju, kartē redzēt tuvākos atkritumu šķirošanas punktus, mainīt atkritumu izvešanas grafiku, pieteikt papildu atkritumu izvešanu vai pieteikt papildu konteineri atkritumu šķirošanai.

Ieguvēji ir visi – iedzīvotāji, pašvaldība, apsaimniekotājs

Iedzīvotāju ieguvumi būtu ērta un vienkārša pakalpojuma saņemšana un iespēja iegūt analītiskus datus par atkritumu daudzumu, sekot līdzi izmaiņām, kas dotu iespēju paskatīties, kā katrs individuāli mēs varam mēģināt samazināt šo atkritumu daudzumu, un pieņemt atbildīgus lēmumus, un kā mūsu ikdienas paradumi un to maiņa uzlabotu mūsu apkārtējo vidi.

Ja iedzīvotāji aktīvi iesaistās atkritumu šķirošanā, pašvaldībām ir pieejami dati par atkritumu daudzumu un ir vieglāk pieņemt lēmumus, kas balstīti datos. Ir iespēja redzēt, vai atkritumu daudzums samazinās vai palielinās un ir iespēja plānot atkritumu daudzumu, to pārstrādi vai apglabāšanu.

Izmantojot jaunas tehnoloģijas, apsaimniekotājiem ir iespēja pieteikumus un to apstrādi veikt digitālā veidā. Plānot efektīvākus izvešanas maršrutus, kas mazinātu transporta CO2 izmešu daudzumu pilsētās un reģionos, un samazināt apkalpošanas izmaksas. Digitālās sistēmas dod arī priekšrocības, tās savienot ar citām IT sistēmām un apmainīties ar iegūtiem datiem.

Risinājuma potenciāls tagad un nākotnē

Mūsu piedāvātais risinājums spēj uzlabot visu iesaistīto pušu atkritumu apsaimniekošanu digitālā formā, kas sniedz ātru informācijas apriti. Šādas digitālas sistēmas ieguvums ir datu pieejamība vienotā platformā, kurus ir iespējams izmantot veidojot dažāda veida aprēķinus pēc daudzuma, atrašanās vietas, patērētajiem resursiem un citiem būtiskiem faktoriem apsaimniekošanas nozarē. Iegūtie dati ne tikai dod iespēju novērtēt esošo situāciju, bet arī ilgtermiņā sekot līdzi izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā.

Ņemot vērā, ka sistēma ir digitāla, tā sevī ietver arī plašu potenciālu attīstībai, nolasot datus no izvietotiem sensoriem, iekārtām vai transporta tehniku, kas papildinātu esošos datus vai dotu iespēju veikt efektivitātes aprēķinus.

Vienota sistēma palīdzētu uzturēt vienotu apsaimniekošanas un atkritumu šķirošanas kultūru gan pilsētu, gan pašvaldību ietvaros Latvijas un starptautiskā mērogā. Tas veicinātu sabiedrības informētību, līdzatbildību un līdzdalību atkritumu šķirošanā.

Visdārgākais, kas ir cilvēkiem ir laiks, tāpēc lai mainītu paradumus ir nepieciešams vienkāršs, pārskatāms un draudzīgs risinājums digitālajā vidē. Jo vairāk darbosimies un domāsim zaļi, jo mūsu apkārtējā vide būs sakoptāka un tīrāka, tajā būs patīkami uzturēties, to varēsim nodot tālāk mūsu nākamajām paaudzēm!

Parunāsim?

Aizpildiet kontaktu formu, un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. Ar nepacietību gaidām, kad dzirdēsim visu par Jūsu ideju!

Ar mums varat arī sazināties, rakstot e-pastu uz info@theoversee.com vai zvanot uz tālruni (+371) 27388285.