Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” (turpmāk tekstā – Mēs vai CatchSmart) ļoti nopietni uztver Jūsu datu drošību un tāpēc ir izstrādājusi šo politiku un arī datu aizsardzības sistēmu, kas ietver tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas nodrošina Jūsu privātuma saglabāšanu.

CatchSmart pamata nolūks Jūsu datu apstrādei ir sniegt informāciju un/vai pakalpojumus. Šajā Privātuma politikā paskaidrota mūsu datu apstrādes tehnika un Jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā tiek iegūti un izmantoti jūsu dati.

Privātuma politika attiecībā uz Jūsu personas datiem tiek ievērota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk saukta Regula) prasībām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citu atbilstošu, spēkā esošu un piemērojamu nozares normatīvo aktu.

DATU PĀRZINIS

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” • Reģistrācijas numurs: 40103771258 • Juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija • Biroja adrese: Brīvības gatve 197, Rīga, LV-1039, Latvija

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai konsultācijai. Atsevišķos gadījumos jūs jau varētu būt sniedzis CatchSmart savus personas datus (piemēram, ja esat bijušais darbinieks).

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī mūsu tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

- Jūsu ierīce un pārlūks;
- Informācija no sīkdatnēm. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, mūsu sīkdatņu politikā;
- Google analytics;
- Citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras izmantojam.

Sniedzot personas datus CatchSmart, mēs izmantosim šo informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

CatchSmart apstrādā Jūsu perspnas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā apstrādes nolūkus un datu specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

– Līguma izpilde: Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības,

– Juridiskais pienākums: Jūsu personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.

– Leģitīmās intereses: Jūsu personas dati tiek apstrādāti, CatchSmart leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj Jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.

– Jūsu piekrišana: Atsevišķos gadījumos mēs lūgsim Jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

CatchSmart vāc un apkopo jūsu datu šādiem nolūkiem:

• ļaut mums atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt jums informāciju; • sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu; • sniegt pakalpojumus; • atjaunināt pakalpojumus; • tiešā mārketinga īstenošanai; • nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar jūsu atbalstu); • analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā aprakstītajai politikai. CatchSmart darbinieki un izpildītāji izmantos jūsu datus tikai augšminētajos nolūkos un nolūkā uzlabot CatchSmart pakalpojumu kvalitāti.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

CatchSmart apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās CatchSmart izdzēsīs jūsu datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Personas datu kategorijas
Juridiskais pamats
Glabāšanas ilgums
Vārds
Piekrišana
Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Uzvārds
Piekrišana
Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
E-pasts
Piekrišana vai līguma izpilde, ja e-pasts nepieciešams aplikācijai
Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums informāciju- kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi. Aplikācijas lietošanai – līdz līguma izpildei ar pārzini.
Jūsu ierīce un pārlūks
Leģitīmās intereses
Sesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Informācija no sīkdatnēm
Piekrišana
Sesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Google analytics
Piekrišana
26 mēneši
Atrašanās vieta
Piekrišana
Aplikācijas lietošanai – līdz līguma izpildei ar pārzini.
Video/foto
Piekrišana
Aplikācijas lietošanai – līdz līguma izpildei ar pārzini.
Mikrofons
Piekrišana
Aplikācijas lietošanai – līdz līguma izpildei ar pārzini.

 

DATU APSTRĀDE, IZMANTOJOT APLIKĀCIJU
 
Gadījumos, kad tiek izmantota Oversee aplikācija, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kurus mums kā apstrādātājiem sniegs jūsu darba devējs Oversee licences līguma ietvaros, lai nodrošinātu līguma izpildi. Respektīvi, lai jūsu darba devējs un jūs kā darbinieks varētu izmantot Oversee sniegtos pakalpojumu, tai skaitā izmantojot Oversee aplikāciju. Šādā gadījumā mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:
  • Atrašanās vieta (Piekļuve GPS) – izvēles opcija;
  • E-pasts – obligāti sniedzami dati;
  • Video/foto – izvēles opcija;
  • Mikrofons – izvēles opcija.
Šādu datu juridiskais pamats ir Līguma izpilde: Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības. Šādu datu apstrādes nolūks ir nodrošināt aplikācijas funkcionalitāti, lai sekmīgi sniegtu pakalpojumus līguma ietvaros. Mēs apstrādāsim minētos datus tik ilgi, kamēr būs spēkā esošs līgums mums ar datu pārzini. Pēc šī pamata izbeigšanās CatchSmart izdzēsīs jūsu datus. Dati, kas ir iegūti, lai izmantotu Oversee aplikāciju, netiek nodoti trešajām personām un netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai EEZ. Citi datu apstrādes jautājumi ir noteikti šajā politikā un tie ir saistoši arī izmantojot aplikāciju.
 

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina šādus pakalpojumus:

- Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot Jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz: klientu datu analīzes pakalpojumus; Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus; Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus; datu centru pakalpojumus; nodrošina hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus; saziņas un satura piegādes tīklus; citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama. - Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes. - Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem grupas ietvaros, ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju, un vēlamies piedāvāt aktuālus produktus vai pakalpojumus. Jums ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas, sazinoties ar grupas pārstāvi pa norādīto kontaktinformāciju.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Savas tiesības jūs vari īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā. Pirms sniedzam jums informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.

Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

DATU DROŠĪBA un INTEGRITĀTE

CatchSmart tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti CatchSmart pūlēm absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju. Tāpat mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai saglabātu personas datus tikai tik ilgi, 1) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, 2) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai 3) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju. Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz .

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, CatchSmart laiku pa laikam var atjaunot šo Privātuma politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi.

Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama CatchSmart tīmekļa vietnē www.catchsmart.com.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu Privātuma politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar CatchSmart datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@catchsmart.com, tālruni: +371 25605455 vai sūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.

Ja, sadarbojoties ar CatchSmart, Jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Sīkdatņu politika

CatchSmart tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja esat sniedzis piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina tīmekļa vietnes funkcionalitāti, jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli, pikseļi un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā Sīkdatņu politikā aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes jeb “cookies” ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, jums apmeklējot mūsu mājas lapu. Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles (piemēram, valdodas izvēle un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs vieglāks un vietne jums noderīgāka. Papildu informācija par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejama www.cookiecentral.com.

KĀDA VEIDA SĪKDATNES UN KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādīta sīkāka informācija par sīkdatnēm, kas var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

- Nepieciešamās sīkdatnes:
Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos un tās nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām un pieprasījumiem, piemēram privātuma iestatīšanai un formu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt, ka pārlūkprogramma tās bloķē vai brīdina par šīm sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes sadaļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju.

- Funkcijas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes palīdz veikt noteiktas funkcijas, piemēram, koplietot vietnes saturu sociālo mediju platformās, apkopot atsauksmes un citas trešo pušu funkcijas.

- Veiktspējas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izprastu un analizētu tīmekļa vietnes galvenos veiktspējas rādītājus, kas palīdz nodrošināt apmeklētājiem labāku lietošanas pieredzi.

- Analītiskās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopotā veidā un tādējādi anonīma. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni, un nespēsim uzraudzīt tā darbību.

- Citas sīkdatnes:

Citas nekategorizētas sīkdatnes ir tās, kuras tiek analizētas un vēl nav klasificētas kategorijā.

TREŠO PERSONU SĪKDATNE

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumiem, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma politiku varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet nākamo Sīkdatņu politikas sadaļu.

Mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības ar mūsu tīmekļa vietnes saturu mērījumiem. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības.

Mēs varam arī izmantot Facebook pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.

KĀ KONTROLĒT SĪKDATNES?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izvietošanu, izmantojot Sīkdatņu opciju logu.

Cienot Jūsu privātumu, mēs piedāvājam iespēju jums atteikties no noteiktu sīkdatņu veidiem, izvēlēties noteiktu sīkdatņu veidu un mainīt iestatījumus. Noteiktu sīkdatņu veidu atslēgšana var izmainīt Jums piedāvātās tīmekļa vietnes funkcijas un iespējas.

Jūs varat kontrolēt un pēc vēlēšanās izdzēst sīkdatnes. Jūs varat izdzēst vai nobloķēt visas sīkdatnes, kas jau atrodas Jūsu datorā, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas var pienācīgi nedarboties un jums var nākties manuāli koriģēt atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas CatchSmart tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

IZMAIŅAS SĪKDATŅU POLITIKĀ

CatchSmart patur tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē.

Turpinot izmantot mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām.

Aktuālā Sīkdatņu politika vienmēr ir pieejama CatchSmart tīmekļa vietnē www.catchsmart.com.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju: info@catchsmart.com, tālruni: +371 25605455 vai sūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.

Parunāsim?

Aizpildiet kontaktu formu, un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. Ar nepacietību gaidām, kad dzirdēsim visu par Jūsu ideju!

Ar mums varat arī sazināties, rakstot e-pastu uz info@theoversee.com vai zvanot uz tālruni (+371) 27388285.