Blogs

Overseeing

Stāstu par Oversee jāsāk ar Henrija Forda citātu:

Laba darba organizācija vecām iekārtām ir daudz labāka par sliktu darba organizāciju ar jaunām iekārtām.

Šie ir atslēgas vārdi, lai raksturotu ieguvumus, ko Oversee sniedz Jūsu biznesam. Oversee ir digitāls rīks ar kura palīdzību uzņēmējs var stingri definēt dažādu procesu norises kārtību, uzraudzīt izvirzīto kārtības noteikumu ievērošanu, pārvaldīt resursus, kā arī kalpo kā datu platforma, ko izmantot kā bāzi procesu analīzei un lēmumu pieņemšanai.

Lai nodrošinātu minēto procesu pārvaldību ikdienas darbībās, sistēmas lietotājs izmanto Oversee aplikāciju mobilajās viedierīcēs, caur kuru tiek reģistrētas operatīvās darbības, kuras tiek atspoguļotas Web sistēmā, kas apkopo, strukturizē datus un veido analītiku.

Precīzi tā kā minēts H.Forda citātā viens no procesiem, ko Oversee piedāvā digitalizēt, ir ražošanas iekārtu produktīvā uzturēšana. Tas nozīmē, ka ar šīs funkcionalitātes palīdzību uzņēmējs organizē un sakārto sekojošus darba organizācijas jautājumus:
-iekārtu profilaktiskā tehniskā apkalpošana (iekārtu tīrīšana, eļļošana, smērēšana, skrūvju pievilkšana, apsekošana);
-iekārtu korektīvā un plānotā tehniskā apkope, -ievērojot iekārtu ražotāja prasības;
-iekārtu avārijas apkopes, remonti.

Vienlaiku Oversee kalpo kā darba uzdevumu plānošanas un deleģēšanas rīks – darbu vadītājs nosaka laiku, vietu, darbinieku vai vismaz amatu un prasmju līmeni, nepieciešamo inventāru un rezerves daļas uzdotā darba uzdevuma izpildei. Sistēma nodrošina detalizētu uzskaiti par paveikto darbu, darbu statusu, darbā pavadīto laiku, kā arī ļauj novērtēt darbu izpildītāju prasmes, kompetences un attieksmi pret darbu.

Oversee piedāvā iekārtu apkalpojošā personāla iesaisti iekārtu produktīvās uzturēšanas procesos. Iekārtu operatori var ļoti vienkāršā un ērtā veidā caur mobilo aplikāciju pieteikt jebkuru pamanīto vai saklausīto novirzi no normas iekārtas darbībā. Šādā veidā iedrošinām operatorus pieskatīt savas iekārtas, attīstām operatora interesi un rūpes par iekārtām, attīstām iekārtām kompetentus operatorus, nodrošinām mazu problēmu ātru identifikāciju, kas vēlāk var radīt iekārtas dīkstāvi. Šādu bojājumu pieteikumu nodošana atbildīgajam vadītājam notiek ļoti operatīvi un ātri – ziņojums mobilajā ierīcē, e-pastā un kā reģistrēts ieraksts WEB datu bāzē. Ar sistēmas palīdzību operatoriem tiek definēta iekārtu tīrīšanas kārtība pēc maiņas pabeigšanas.

Lielākais ieguvums no operatoru iesaistes iekārtu uzturēšanā ir samazināt iekārtu avārijas situācijas ražošanas laikā, kas savukārt samazina slogu uz mehānisko nodaļu un ļauj tiem fokusēties uz plānotajām apkopēm, diagnostiku, apmācībām, uzlabojumiem produktivitātes celšanai.

Oversee piedāvā datu integrāciju ar citām uzskaites sistēmām. Reģisrējot darbā izmantotos materiālus, Oversee var nodrošināt materiālu izejošās plūsmas uzskaiti online režīmā noliktavas sistēmā, kas atvieglo kontroli pār minimālajiem atlikumiem noliktavā un ļauj savlaicīgi plānot piegādes. Tāpat varam apkopot un strukturizēt informāciju no ražošanas programmām par iekārtu dīkstāvēm tādejādi operatīvi iegūstot ērti pārskatāmus datus tālākai lēmumu pieņemšanai.

Oversee piedāvā arī rīku ar kura palīdzību tiks nodrošināta darbinieku plūsmas pārraudzība gan tiešsaistē, gan vēsturisko informāciju. Lai to nodrošinātu, teritorijā, kur norit darbs un kurā uzņēmējam šķiet būtiski nodrošināt šādu pārraudzību, tiek izvietotas beacon (blutooth) ierīces, kas savienojumā ar Oversee algoritmu, dod informāciju online režīmā par notiekošo kustību darba zonās ar precizitāti līdz 1.5m. Šo rīku var izmantot gan darba drošības jautājumu risnāšanā, gan ātri pamanīt darbinieku liekās kustības un attiecīgi veikt pasākumus, lai to novērstu. Piemērs – remonta darbs no izpildītāja ir prasījis no darbinieka vairāk laika nekā tas tika plānots. Šādās situācijās šī funkcionalitāte ļauj darbu vadītājam izsekot vēsturiskos datus par pārvietošanos darba izpildes laikā, kur ne reti var ieraudzīt to, ka darbinieks nav atbilstoši sagatavojies darbam un vairākkārt apmeklējis noliktavu, lai paņemtu rezerves daļas, vai darbnīcu, lai nodrošinātos ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru. Attiecīgi, izejot no šīs informācijas, darbu vadītājs var pieņemt lēmumu par to, ka ir jāpārskata darbu veikšanas procedūra, vai darbu izpildītājam ir nepieciešama papildus apmācība.

Oversee ir rīks ar kura palīdzību Jūs varat aizstāt papīra reģistrus ar digitālajiem reģistriem, tādā veidā optimizējot savu darbinieku darba laiku un apkopojot datus ērti pārvaldāmā datu platformā.

Ikvienam digitālās programmas lietotājam būtu jāatceras, ka digitalizācija palīdz sakārtot procesus un iegūt datus lēmumu pieņemšanai. Tālākais veiksmes stāsts ir atkarīgs no lēmuma pieņēmēju kompetencēm, prasmēm un pieredzes.

BY PURCHASING OVERSEE, THE CUSTOMER WILL RECEIVE:

A planning tool that provides the manager with all the information necessary to keep track of the current process and to plan ahead. The system keeps track of time, location (if required by health and safety protocols), employees (or at least the required position and skill set), spare parts needed to complete the task, etc.
Detailed analytics of production performance based on accurate data that records the time spent on tasks, what parts have been used and for how long, and additional work required on the unit being serviced.
An evaluation of employee performance based on completed work orders, which allows management to analyse each employee’s suitability for the task at hand.
An analytics tool and reports for data-based decisions.

Parunāsim?

Aizpildiet kontaktu formu, un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. Ar nepacietību gaidām, kad dzirdēsim visu par Jūsu ideju!

Ar mums varat arī sazināties, rakstot e-pastu uz info@theoversee.com vai zvanot uz tālruni (+371) 27388285.