Blogs

Sakārtota vide darbinieku efektivitātes uzlabošanai

Ikvienam ir patīkami strādāt sakārtotā vidē, kas nenozīmē tikai kārtību uz sava darba galda, bet darba vides sakārtotību uzņēmumā kopumā. Tas sevī ietver vairākus procesus – no darbinieka ievadīšanu darba procesos, apmācības veicamo pienākumu izpildei, darba uzdevumu deleģēšanu un to izpildi, iepazīšanos ar darba drošības noteikumiem vai instruktāžām.

Mūsdienās darba vides sakārtošana nav iedomājama bez digitāliem rīkiem un tā ir viena no Oversee sistēmas un lietotnes pamatidejām – sakārtoti procesi un darba vide.

Svetlana El Žuni, CatchSmart izpilddirektore

Kādus uzņēmuma procesus sakārto Oversee?

Ņemot vērā, ka lielākajai daļai mūsdienās vienmēr ir līdzi mobilais tālrunis, tad tas var būt arī darba instruments darba procesos. Oversee lietotne kalpo, kā instruments informācijas nodošanai no personāla vadītāja, darbu vadītāja par instruktāžām, dokumentiem vai darba uzdevumiem un darbiniekam lietotnē ir iespēja izpildīt un atzīmēt uzdotos darba uzdevumus, kā arī ziņot par jauniem konstatētiem bojājumiem iekārtām vai citām situācijām, kur nepieciešama darbinieku iesaiste to novēršanai vai izpildei. Šajā gadījumā informācijas nodošana notiek centralizēti un digitālā veidā visiem darbiniekiem pieejamā un pārskatāmā formā.

Oversee galvenās funkcijas darba vides sakārtošanai

Oversee fokuss ir uz procesu sakārtošanu un darba vides sakārtošanu tieši darbiniekiem. Varam uzskaitīt dažas no galvenajām funkcijām, ko Oversee var nodrošināt:

  • Definētas lomas  – Katram darbiniekam ir definēta loma (piemēram, elektriķis, mehāniķis, operators, santehniķis vai cita) un tiesības, kas atvieglo darba uzdevumu veidošanu vadītājiem. Šie uzdevumi izpildei ir pieejami, tikai šīs lomas pārstāvjiem. Tas novērš situāciju, ka kāds darbinieks pilda uzdevumus neatbilstoši saviem darba pienākumiem, kā arī novērš darba drošības pārkāpumus; ja tādi rodas, tad ir redzams, ka darbinieks ir veicis darbus, kas neatbilst viņa darba aprakstam un kuram nav uzdevuma.
  • Prasmju līmeņu piešķiršana – Tiek definētas prasmes un to līmeņi ar iespēju iestatīt atgādinājumu par līmeņu pārskatīšanu un darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tas palīdz atrisināt arī darbinieku noslodzes jautājumu, lai prasmīgākie darbinieki netiktu noslogoti pie vienkāršu uzdevumu veikšanas, bet tiek deleģēti uzdevumi, kuru izpildei nepieciešamas plašākas zināšanas.
  • Digitāla darba laika uzskaite  – Digitālā darba laika uzskaite sniedz iespēju atzīmēties, kad darbinieks ierodas darba vietā un kad dodas prom. Šī informācija palīdz pārskatīt darbinieku darbā pavadīto laiku, vai darbinieks ir ieradies darbā vai nē.
  • Digitāla dokumentu apstiprināšana – Ikdienā mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar darbam saistošu dokumentāciju un noteikumiem. Oversee dokumentu apliecināšanas process tiek nodrošināts digitālā veidā ierodoties darba vietā. Darbiniekam tiek nodrošināta iespēja atvērt un iepazīties ar dokumentāciju lietotnē un tos apstiprināt.
  • Aptauju veidošana – Komunikācija starp vadītāju un darbinieku ir būtisks faktors darba procesu organizēšanā. Svarīgi ir arī uzzināt, kā jūtas darbinieki uzņēmumā. Šāda iespēja ir radīta arī Oversee, kas ļauj aptaujāt darbiniekus ierodoties darbā vai dodoties mājās. Jautājumu veidošanā uzņēmumiem ir dažāda pieeja un darbiniekiem tiek dota iespēja atbildēt uz jautājumiem pēc dotiem atbilžu variantiem vai atstāt plašāku atbildi, kas tiek nodota personāla speciālistiem.
  • Darba uzdevumu deleģēšana un izpildes laika uzskaite – Oversee sistēmā ir vairāku veidu uzdevumi, kurus izmantojot tiek sakārtots darba process. Sistēmā ir pieejami regulārie uzdevumi, kas tiek izveidoti un sistēma tos automātiski ģenerē uz priekšu. Tos ir iespēja sinhronizēt ar darba grafiku un tiem tiek piesaistīti darba izpildītāji atbilstoši, kurš tajā dienā ir darbā. Otrs veids, kad uzdevumi tiek veidoti uzreiz tekošā dienā, kurā tiek definēti uzdevuma uzsākšanas laiki, termiņi un izpildes laiks. Trešais veids ir ārkārtas darbi, kurus uzsākt var jebkurš darbinieks, kad nav iespēja gaidīt deleģētu uzdevumu no vadītāja un izpilde nepieciešama nekavējoties. Šāda uzdevumu izveide atvieglo darba organizēšanu vadītājiem sevi papildu nenoslogojot, kā arī darbiniekiem visi uzdevumi pieejami lietotnē.
  • Izlietoto materiālu uzskaite – Oversee tehniskās iespējas nodrošina iespēju to savienot ar noliktavas sistēmām un darbiniekiem, izpildot darba uzdevumus, pievienot izmantotās detaļas. Tādā veidā ir iespēja sekot līdzi materiālu izlietojumam un saņemt regulāras atskaites.
  • Improving Safety – Providing employees with access to a single system, with in-app documentation, safety regulations, instructions on work equipment and digital employee certification, increases employee safety, and helps avoid incidents of injury. All necessary information is always available for employees in the Oversee mobile app.

    Šīs ir tikai dažas no funkcijām, ko Oversee spēj nodrošināt Jūsu uzņēmumam, jo sistēma ir plašāka un ir pielāgojama dažādu nozaru uzņēmumiem.

Kā šīs funkcijas izmanto mūsu klienti?

Oversee izmanto dažādu nozaru uzņēmumi, kas to ir pielāgojuši savām vajadzībām un darba specifikai. Kā vienu no galvenajām iespējām, ko novērtē mūsu klienti ir iespēja plānot darba uzdevumus, kas paredzēti apkopju veidošanai ražošanas un autotehnikai. Apkopju veidošanai tiek pieiets ļoti rūpīgi, veidojot uzdevumus pat par visssīkāko lietu, piemēram, mehānismu eļļošanai. Šādu apkopju veidošana un izpilde palīdz preventīvi novērst dažādu bojājumu veidošanos un neplānotu dīkstāvju rašanos, kas var radīt būtiskus zaudējumus uzņēmuma darbībai.

Plaši tiek izmantots aptauju veidošanas rīks un digitālo apliecinājumu iesniegšana. Kā jau minēts iepriekš, jautājumu veidošanā pieeja katram uzņēmumam ir savādāka, bet kā viens no piemēriem, kas arī šobrīd ir aktuāls, ir par saslimšanas pazīmju esamību vai neesamību. Aptaujās tiek iekļauti jautājumi, ar kuru palīdzību ir iespēja ātrāk reaģēt, ja kādam no darbiniekiem parādījušies saslimšanas simptomi. Arī ierodoties birojā, digitāli tiek iesniegti apliecinājumi, ka nav saslimšanas pazīmju un var atrasties biroja telpās, un papildu nav jāveido papīra izdrukas. Kā tas darbojas, apskatiet mūsu sagatavotajā video:

Deleģējot darba uzdevumus, tiek norādīts veicamā darba plānotais izpildes laiks, ko nosaka darbu vadītājs. Darbiniekiem veicot darba pienākumus un izpildot deleģētos darba uzdevumus, tiek fiksēts faktiskais izpildes laiks. Iegūstot šādus datus, tiek dota iespēja apkopot informāciju par katru darbinieku un mērīt darbinieka efektivitāti, ko veic arī mūsu klienti. Datu esamība dod iespēju veikt kalkulācijas ar tiem un var palīdzēt lēmumu pieņemšanā, kas balstīta datos.

Sakārtota vide, efektivitāte, konkurētspēja

Vairs nav nepieciešams veidot garas sarakstes, piemēram, WhatsApp, Telegram, Signal un citviet, kur nav iespējams izsekot līdzi uzdevumu statusiem, patērētajam laikam, statusam ir vai nav izdarīts. Ar digitālu rīku ieviešanu uzņēmumā, mūsu darbiniekiem ir sakārtota darba vide, darbiniekiem saprotami un skaidri procesi, darāmo darbu plāns un uzdevumi, kas dod pamatu darbinieku labsajūtai darba vietā. Kopumā tas spēj uzlabot darbinieku efektivitāti, veicināt izmaksu samazinājumu un celt uzņēmuma konkurētspēju.

Parunāsim?

Aizpildiet kontaktu formu, un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. Ar nepacietību gaidām, kad dzirdēsim visu par Jūsu ideju!

Ar mums varat arī sazināties, rakstot e-pastu uz info@theoversee.com vai zvanot uz tālruni (+371) 27388285.