Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” (turpmāk saukta – CatchSmart) ir apņēmusies nodrošināt jūsu privātuma saglabāšanu. Šajā Privātuma politikā paskaidrota mūsu datu apstrādes tehnika un jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā tiek iegūti un izmantoti jūsu dati theoversee.com domēnā. CatchSmart ir datu pārvaldnieks šādām vietnēm: https://theoversee.com, https://www.catchsmart.com/en, http://catchsmartsolution.com/, kā arī apakšdomēnam quality.catchsmart.com.

Personas datu aizsardzība

Privātuma politika attiecībā uz jūsu personas datiem tiek ievērota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk saukta Regula) prasībām.

Par datu iegūšanu, glabāšanu un apstrādi

Jūsu dati tiek apkopoti nolūkā:

 • ļaut jums personalizēt piekļuvi sistēmai;
 • ļaut CatchSmart atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt jums informāciju;
 • sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu;
 • sniegt pakalpojumus;
 • atjaunināt pakalpojumus;
 • nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar jūsu atbalstu);
 • analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos.
 • Kad jūs apmeklējat mobilo lietotni (CatchSmart Quality), mēs varam izmantot GPS tehnoloģiju (vai citu tamlīdzīgu tehnoloģiju) nolūkā noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai saglabātu šo vietu PĀRBAUDES vai PRETENZIJU darbībām.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā aprakstītajai politikai. CatchSmart grupas uzņēmumu darbinieki un izpildītāji izmantos jūsu datus tikai augšminētajos nolūkos un nolūkā uzlabot CatchSmart pakalpojumu kvalitāti. CatchSmart grupas uzņēmumu skaitā ietilpst, bet ne tikai, uzņēmumi, kuru saraksts ir pieejams http://catchsmartsolution.com/. Šis uzņēmumu saraksts var mainīties, tāpēc lūdzam sekot informācijai pēc turpmāk norādītās saites vai vietnē https://catchsmart.com/en/.

Kas atbild par Jūsu datu apstrādi?

Par datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis jūsu valstī ir attiecīgais CatchSmart grupas uzņēmums:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” (CatchSmart Solutions)
 • Reģistrācijas numurs: 40103771258
 • Juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija
 • Biroja adrese: Brīvības gatve 197, Rīga, LV-1039, Latvija
 • +371 26446803
 • +371 26433313

Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sūtīt e-pastu uz info@theoversee.com. CatchSmart grupas darbiniekiem, kuriem ir piekļuve identificējamai informācijai par personu, ir pienākums aizsargāt šo informāciju atbilstoši šai privātuma politikai, piemēram, neizmantot šo informāciju nekādos nolūkos, izņemot klientam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai. Tikai noteiktā kārtībā un pienācīgi pilnvarots CatchSmart servisa personāls var piekļūt šiem datiem, izmantojot savas personīgās paroles attiecīgajās sistēmās. Par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis:

 • jebkurš CatchSmart pakalpojumu sniedzējs;
 • mārketinga speciālists mārketinga sektorā, kurš nodrošina mārketinga rīkus un ar kuru mums ir juridisks līgums.

Kādi dati tiek iegūti?

Kad jūs nospiežat “pieprasīt tikšanos”, “pieprasīt demonstrāciju”, “skatīt, kā tas darbojas” vai “sazināties ar mums”, tiek iegūti šādi dati: uzņēmuma pārstāvja vārds, darījumu e-pasts, uzņēmuma firma, darbības veids, tālrunis. Kad jūs apmeklējat mobilo lietotni (CatchSmart Quality: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catchsmartquality&hl=en vai citādā tiesiskā veidā), mēs varam izmantot GPS tehnoloģiju (vai citu tamlīdzīgu tehnoloģiju) nolūkā noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai saglabātu šo vietu PĀRBAUDES vai PRETENZIJU darbībām. Mēs neveiksim jūsu pašreizējās atrašanās vietas kopīgošanu ar citiem lietotājiem vai partneriem un tā netiks nodota apstrādei trešām personām, izņemot gadījumus, kad tas notiek saskaņā ar Direktīvu un tiesību normām. CatchSmart neatbild par GPS tehnoloģiju, tikai izmanto tās pakalpojumus uz VDAR pamata, un neatbild par pašas GPS tehnoloģijas darbību.

Cik ilgi tiek glabāti dati?

Mēs glabājam personīgo informāciju, klientu un darījumu informāciju tik ilgi, kamēr tā nepieciešama, lai:

 • nodrošinātu jums jūsu uzņēmuma pieprasītos produktus, pakalpojumus un informāciju;
 • sazinātos ar jums par jūsu iesniegto pieprasījumu;
 • pārvaldītu jūsu izvēles un tiesības, ko jūs īstenojat uz šīs privātuma politikas pamata.

Kā es varu piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un rediģēt tos?

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt jūsu personas datu kopiju, pārbaudīt saglabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs arī varat prasīt, lai jūsu personīgā informācija tiek pilnībā izdzēsta, ja jums pašlaik nav aktīvu pieprasījumu. Mēs veiksim visus komerciāli pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu jums atbilstošu pieeju jūsu personīgajai informācijai, kas atrodas mūsu rīcībā, 30 dienu laikā no jūsu piekļuves pieprasījuma. Jūs varat atteikties no šīs iespējas jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz info@theoversee.com, vai izmantot saiti, kas ir pieejama mūsu nosūtītajās ziņās. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus jūsu identitātes pārbaudīšanai pirms informācijas sniegšanas par jūsu personas datiem.

Kā rīkoties, ja Jums ir jautājumi vai sūdzības?

Ja jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, dzēst (dažos gadījumos) vai labot to, lūdzam sazināties ar datu pārzini, kurš atbild par šo datu apstrādi, pa e-pastu: info@theoversee.com. Sūdzību un konfliktu gadījumā lūdzam sazināties ar CatchSmart atbildīgo par datu aizsardzību (e-pasts: info@theoversee.com). Ja jūs iesniegsiet sūdzību sakarā ar privātumu, mēs reģistrēsim jūsu vārdu un/vai uzņēmuma firmu, ar sūdzību saistītās puses vārdu, e-pastu un valsti, kā arī informāciju, kas ir sūdzības pamats. Mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju jūsu sūdzības apstrādei un nosūtīsim jums atbildi uzreiz pēc jūsu sūdzības izskatīšanas.

Sīkdatņu politika

Sīkdatnes jeb Cookies ir mazas informācijas vienības, ko jūsu interneta pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkdatnes ļauj serverim iegūt informāciju no jūsu pārlūkprogrammas, lai jums nav atkal jāievada dati, kad atgriežaties šajā vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. CatchSmart domēns theoversee.com izmanto sīkdatnes šādos pakalpojumos: Hotjar, Google Analytics un Google Tag Manager, kam ir sava Sīkdatņu politika, ko CatchSmart nekontrolē un neatbild par to. Papildu informācija par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejama www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās personas (partnera) sīkdatnes nolūkā:

 • atpazīt jaunos vai agrākos klientus;
 • atcerēties, kādiem ekrāna iestatījumiem jūs dodat priekšroku attiecībā uz krāsu kontrasta iestatījumu vai šrifta lielumu;
 • atcerēties jau saņemto reakciju uz aptaujām uznirstošajos logos (un nelūgt jūs atkārtoti atbildēt uz tām);
 • atcerēties jūsu piekrišanu (vai nepiekrišanu) mūsu sīkdatņu izmantošanai šajā tīmekļa vietnē;
 • anonīmi apkopot statistiku par jums un par jūsu meklētajiem video;
 • sūtīt reklāmas, kas ir jums vispiemērotākās un visvairāk atbilst jūsu interesēm. Sīkdatnes izmanto arī tam, lai ierobežotu arī vienas reklāmas skatījumu reizes un izvērtētu reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopot ticamu informāciju par vietnes lietošanu, kas ļauj mums izvērtēt, cik labi mūsu vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizēt to, kādas tīmekļa vietnes jūs apmeklējat un kādus patērētāju privātuma rīkus izmantojat.

Šo sīkdatņu aktivizēšana nav būtiska vietnes pamatfunkcijām, bet tā nodrošina jums labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai nobloķēt šīs sīkdatnes jebkurā laikā, bet tādā gadījumā atsevišķas tīmekļa vietnes iespējas var pienācīgi nedarboties. Lūdzam ievērot, ka dažas no sīkdatnēm var būt izveidojis pakalpojumu sniedzējs – trešā persona, kas pilda atsevišķas funkcijas mūsu vajadzību apkalpošanai.

Personas dati un to izmantošana

Sīkdatņu informācija netiek izmantota jūsu identificēšanai, un iegūtie dati glabājas mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai šajā politikā aprakstītajos nolūkos.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un pēc vēlēšanās izdzēst sīkdatnes. Jūs varat izdzēst vai nobloķēt visas sīkdatnes, kas jau atrodas jūsu datorā, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas var pienācīgi nedarboties un jums var nākties manuāli koriģēt atsevišķas izvēles katru reizi, kad jūs apmeklējat vietni. Jūs varat piekrist sīkdatņu izmantošanai šajā vietnē vai atsaukt piekrišanu, izvēloties vienu no šādām iespējām: Es piekrītu sīkdatņu izmantošanai / Man ir zināms, ka dažas sīkdatnes ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes lietošanai, bet es nepiekrītu tādu sīkdatņu izmantošanai, ar ko tiek iegūta cita informācija (*). Mēs sadarbojamies ar trešām personām, sekojot jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē, lai uzlabotu savus mārketinga pasākumus un piedāvātu jums reklāmas, pamatojoties uz jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē. Ja jūs nevēlaties, lai informācija par jums tiek iegūta un izmantota mārketinga nolūkos, jūs varat izvēlēties iespēju būt informētam par to, ka dažas sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes lietošanai, bet nepiekrist tādu sīkdatņu izmantošanai, ar ko tiek iegūta cita informācija (*). *Jūs varat pavisam atsaukt piekrišanu tikai tādu sīkdatņu izmantošanai, kas nav obligāti nepieciešamas.

Kā mēs kopīgojam jūsu personīgo informāciju?

Mēs ļaujam piekļūt jūsu personīgajai informācijai vai darījumu informācijai tiem uzņēmumiem, kuri sniedz mums pakalpojumus vai palīdzību mūsu darbībā, piemēram, veicot tīmekļa vietnes analīzi vai klientu servisa ārpakalpojumus. Šiem uzņēmumiem ir atļauts izmantot jūsu personīgo informāciju, klienta informāciju tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai, lai uzlabotu jūsu pieredzi ar CatchSmart. Mēs kopīgojam jūsu personīgo informāciju, klienta informāciju vai darījumu informāciju ar trešām personām šajā Privātuma politikā aprakstītajā veidā. Mēs nekādā veidā nepārdodam jūsu personīgo informāciju trešām personām.